เหตุการณ์แห่งศตวรรษ!? เล็กน้อยเกี่ยวกับดาวหางของฮัลเลย์!

ขนาดและรูปลักษณ์

แม้ว่าเขาจะถูกมองว่า "เล็ก" บนโลก แต่เขาไม่มีอะไรเล็ก!

การปรากฏตัวของดาวหางฮัลเลย์

รายงานการสังเกตการณ์ครั้งแรกของฮัลลีย์ตั้งแต่ 240 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีบันทึกเป็นงานเขียนของจีนและบาบิโลน

ต้องการทราบว่าการผ่านครั้งต่อไปของ Comet Halley จะเป็นเมื่อใด และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้?