มีหรือมีภูเขาไฟใน ประเทศบราซิล?

ในปี 2545 พบภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลก! มันมีอายุประมาณ 1.9 พันล้านปี คุณรู้หรือไม่ว่าอยู่ที่ไหน?

ภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ดังนั้นในบราซิลจึงไม่มีภูเขาไฟและไม่เคยมีมาก่อน คำตอบคือมีภูเขาไฟอยู่ที่นี่แล้วในบราซิล รวมทั้งภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ตั้งอยู่ที่นี่

ข้อมูลที่น่าสนใจมากที่ควรค่าแก่การสังเกตคือ การปะทุของภูเขาไฟที่รุนแรงในบริเวณนี้ส่งผลให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุล้ำค่า เช่น ทองคำ

ภูเขาไฟในบราซิล