วิทยากร

มีชีวิตนอกโลกหรือไม่?

โดย Matheus Henrique

ประการแรก เมื่อถามถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลก จำเป็นต้องให้คำจำกัดความว่า Life คืออะไร! แต่ดูเหมือนง่าย เป็นคำถามที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยถามมา!

ขอบคุณอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของนิยาย อย่างน้อยเราสามารถจินตนาการว่าชีวิตนอกโลกของเราจะเป็นอย่างไร แต่ความคิดนี้อาจผิด

ชีวิตนอกโลก

แม้ว่าหลายคนอาจไม่เห็นด้วย แต่การลงทุนในงานวิจัยเหล่านี้นำผลตอบแทนที่ดีมาสู่อารยธรรมของเรา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความรู้!

ความสำคัญของการค้นหาชีวิต  

อ่านบทความเต็มเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและเนื้อหา Curiosities อื่น ๆ ใน News Geek

อยากรู้?