Chính sách bảo mật

PHẦN 1 - CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN NÀY?

Khi bạn thực hiện giao dịch với cửa hàng của chúng tôi, là một phần của quá trình mua và bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như: tên, email và địa chỉ.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận được giao thức internet, địa chỉ IP của máy tính của bạn, để lấy thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị qua Email sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn cho phép. Trong những email này, bạn có thể nhận được tin tức về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác.

PHẦN 2 - SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn nhận được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ để hoàn tất: giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại hàng đã mua. Sau khi thực hiện các hành động, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với việc thu thập dữ liệu sẽ được sử dụng bởi công ty chúng tôi.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ trực tiếp yêu cầu bạn đồng ý hoặc cho bạn cơ hội từ chối.

Và nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình thì phải tiến hành như thế nào?

Nếu sau khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của mình, bạn thay đổi ý định, bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập dữ liệu, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] hoặc bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: News Geek RUA DO BOSQUE QD ** LT **, R. RECANTO DO BOSQUE - 74474300 - Goiânia - Goiás - Brazil

PHẦN 3 - TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 - DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin mà chúng tôi buộc phải cung cấp cho họ liên quan đến các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà các nhà cung cấp này sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm ở các khu vực pháp lý khác với bạn hoặc chúng tôi. Theo đó, nếu bạn muốn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của (các) khu vực tài phán mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc các cơ sở của nó có trụ sở.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi một cổng thanh toán đặt tại Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn thành giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Yêu nước.

Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Khi bạn nhấp vào các liên kết trong cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể dẫn bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của các trang web khác và chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 5 - BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo rằng thông tin đó không bị mất, bị sử dụng sai mục đích, bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin đó sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung bổ sung.

PHẦN 6 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng chúng đã được cập nhật để bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và / hoặc tiết lộ thông tin đó .

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

Nút quay lại đầu trang