Liên hệ chúng tôi

Làm cách nào để liên lạc?

Để liên hệ với News Geek Chúng tôi có một số nền tảng, hãy liên hệ với chúng tôi qua: Instagram, Twitter, trang fan hâm mộ Facebook, email hoặc nếu bạn muốn, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

Bạn có muốn có một bài viết được xuất bản bởi chúng tôi?

Phát triển ý tưởng tuyệt vời nhất của bạn về các chủ đề được đề cập trên trang web của chúng tôi. Hãy xác thực, thêm hình ảnh hoặc liên kết hình ảnh bổ sung cho nội dung bằng văn bản và cuối cùng chia sẻ nó với chúng tôi qua email hoặc biểu mẫu bên dưới.

QUAN TRỌNG: Tất cả các bài viết gửi cho chúng tôi sẽ được kiểm tra đạo văn. Nếu xác định có đạo văn, bài viết sẽ không được xuất bản.

Lưu ý: Đừng quên bao gồm tên và mạng xã hội của bạn để chúng tôi ghi công bạn ở cuối mỗi bài viết.

Chi tiết liên hệ

E-mail: [email protected]

Gửi tin nhắn cho chúng tôi!

Mâu liên hệ