Có hay có núi lửa ở Brazil?

Năm 2002, ngọn núi lửa lâu đời nhất trên thế giới đã được phát hiện! Nó có niên đại xấp xỉ 1,9 tỷ năm tuổi, bạn có biết nó ở đâu không?

Núi lửa lâu đời nhất trên thế giới

Vì vậy, không có và chưa bao giờ có núi lửa ở Brazil? Câu trả lời là ở Brazil đã có một ngọn núi lửa, kể cả ngọn núi lửa lâu đời nhất trên thế giới cũng nằm ở đây.

Một thông tin rất thú vị đáng chú ý là hoạt động núi lửa dữ dội ở khu vực này đã dẫn đến sự lắng đọng của các khoáng sản quý như vàng.

Núi lửa ở Brazil